ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200005742 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/02/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/03/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κονταργύρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις D.Kontargyris@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910 24392).
Υποβολή: Πρωτόκολλο Λιγνιτικής Μεγαλόπολης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200005742
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/02/2022
ΑΔ: A119652
28/02/2022
ΑΔ: A119681
Προϋπολογισμός: € 75.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης