ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200005330 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/12/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρη email: D.Kontargyris@dei.gr, τηλ.: 27910 22151-52 εσ. 32220, fax: +30 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Υποστήριξης Χειριστών Κύριων μηχανημάτων, Τεχνικών Ορυχείων Επιτηρητών, Μηχανοτεχνιτών και Αρχιτεχνιτών ηλεκτρολόγων για τις ανάγκες στον Κλάδο των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200005330
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/11/2021
ΑΔ: A119317
Προϋπολογισμός: € 165.867,68 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης