ΛΙΓ. ΜΕΓ.- 1200004373 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/06/2021

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/06/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτρη, email: D.Kontargyris@dei.com.gr , τηλ. 27910 22151-52 εσ. 32220, Fax +30 27910 24392
Υποβολή: Μεγαλόπολη 222 00
Υποβολή Προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. Τεχνικές πληροφορίες : κ. Δ.ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ), τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32220

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες Φύλαξης των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ. ΜΕΓ.- 1200004373
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/06/2021
ΑΔ: A118710
Συμπλήρωμα 1 16/06/2021
ΑΔ: A118768
Προϋπολογισμός: € 105.344,88 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης