ΛΙΓ. ΜΕΓ. -1100000227 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/09/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β. Γεωργαντάς τηλ. 27910-22151 (εσωτ. 32279), fax 27910-24392
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιγομωμένες Θωρακίσεις-Εξαρτήματα Μονάδων 3 & 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ. ΜΕΓ. -1100000227
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/08/2019
ΑΔ: A111063
Προϋπολογισμός: € 245.984,60 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης