ΔΛΠΜ-22576 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/12/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Τσαμπίκα Λουκαρά Προισταμένη Τομέα Υλικού & Προμηθειών ΔΛΠΜ, email : t.loukara@dei.gr
Υποβολή: https://www.cosmo-one.gr ή https://www.marketsite.gr
Υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr ή https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΑΝΔΥΑΣ ΜΕ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΠΜ-22576
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 24.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ Λήψη
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ Λήψη