ΔΛΠΜ-22523 (1200087630) Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/12/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/12/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαμπίκα Λουκαρά, τηλ. 2791025045, Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος, τηλ.2791022151, Θεοδώρα Κόντου, τηλ.2791022151
Υποβολή: στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.
Τα Τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ ΤΩΝ 500 GR ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΠΜ-22523 (1200087630)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/12/2022
ΑΔ: A122078
Συμπλήρωμα 1 12/12/2022
ΑΔ: A122143
Προϋπολογισμός: € 85.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης