ΔΛΠΜ-22417 (1200084338) Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/09/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σταυρούλα Καρύγιαννη, Τηλέφωνο2791025157/εσ.31117
Υποβολή: http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Παροχόμετρα Αγωγών Κατεργασμένων Υγρών Αποβλήτων Μονάδας IV»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΠΜ-22417 (1200084338)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/09/2022
ΑΔ: A121476
Προϋπολογισμός: € 14.160,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης