ΔΛΠΜ-1200088127 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/01/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/02/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Δ. Κονταργύρη και τον κ. Ι. Βαρουτά με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση D.Kontargyris@dei.gr & I.Varoutas@dei.gr και για τεχνικά θέματα από την κα. ΠΛΙΑΚΑ Μαρία, ή τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις M.Pliaka@dei.gr & A.Konstantopoulos@dei.gr.
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία Επιλογής είναι ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες συντήρησης & ολικής αναπεριέλιξης τυλιγμάτων στάτη ηλεκτροκινητήρων χαμηλής τάσης της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΠΜ-1200088127
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/01/2023
ΑΔ: A122276
26/01/2023
ΑΔ: A122438
Προϋπολογισμός: € 32.107 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης