ΔΛΠΜ-1200087489 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/01/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτριο και ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις D.Kontargyris@dei.gr και I.Varoutas@dei.gr
Υποβολή: https://www.cosmo-one.gr/ ή http://www.marketsite.gr/

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.cosmo-one.gr/ ή http://www.marketsite.gr/. Τεχνικές πληροφορίες και Βεβαιώσεις επίσκεψης, δίδονται από τον από τον Υποτομέα Ηλεκτρολογικής Συντήρησης Αυτοματισμού & Οργάνων του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης, (κα. ΠΛΙΑΚΑ Μαρία, τηλ. 27910 22151, εσωτ. 31151 ή τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα τηλ. 27910 22151 εσωτ. 31109) ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις M.Pliaka@dei.gr & A.Konstantopoulos@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου "Schindler" του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΠΜ-1200087489
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
02/01/2023
ΑΔ: A122293
Προϋπολογισμός: € 19.446 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης