ΔΛΚΜ - 23157 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/12/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/12/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα ΤΣ. ΛΟΥΚΑΡΑ, τηλ : 27910 25045 εσωτ. 33036 email : T.Loukara@dei.gr
Υποβολή: http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΤΕΚΑ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ - 23157
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/12/2023
ΑΔ: A125086
Συμπλήρωμα 1 22/12/2023
ΑΔ: A125189
Προϋπολογισμός: € 6.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης