ΔΛΚΜ-23142 ΕΠ. 2 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/12/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-23142 ΕΠ. 2
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/11/2023
ΑΔ: A124998
Προϋπολογισμός: € 6810 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης