ΔΛΚΜ-23103 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/05/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-23103
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/05/2023
ΑΔ: A123574
Συμπλήρωμα 1 31/05/2023
ΑΔ: A123618
Προϋπολογισμός: € 6.671,40 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης