ΔΛΚΜ- 23099 ΕΠΑΝ.1 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 23/08/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/09/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ- 23099 ΕΠΑΝ.1
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/08/2023
ΑΔ: A124223
23/08/2023
ΑΔ: A124262
Προϋπολογισμός: € 24.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης