ΔΛΚΜ- 23078.1 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΔΟΡΑΣ ΙΜΑΝΤΩΝ Τ/Δ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ WAGENER»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ- 23078.1
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/04/2023
ΑΔ: A123309
Συμπλήρωμα 1 10/05/2023
ΑΔ: A123411
Προϋπολογισμός: € 5.434,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης