ΔΛΚΜ- 23073 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 13/09/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/09/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Διακόπτης τύπου ABB 12KV/1250A»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ- 23073
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/06/2023
ΑΔ: A123750
Συμπλήρωμα 1 20/07/2023
ΑΔ: A124006
08/08/2023
ΑΔ: A124221
13/09/2023
ΑΔ: A124367
Προϋπολογισμός: € 35.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης