ΔΛΚΜ- 23069 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/05/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Ελαστικό Φύλλο με Δύο (2) Λινά Τύπου ΕΡ250/2».

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ- 23069
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/04/2023
ΑΔ: A123281
Συμπλήρωμα 1 09/05/2023
ΑΔ: A123393
Προϋπολογισμός: € 54.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης