ΔΛΚΜ-23052 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/03/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/04/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΟΥΚΑΡΑ
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μεταλλικοί Συμπλέκτες και Ελαστικά Παρεμβύσματα Τύπου TSCHAN»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-23052
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/03/2023
ΑΔ: A122894
Συμπλήρωμα 1 28/03/2023
ΑΔ: A122992
Προϋπολογισμός: € 58.135,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης