ΔΛΚΜ 2023 Ε8 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/05/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ / ΤΗΛ: 2791025045 εσ. 33007
Υποβολή: tender one/ cosmoone
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/ ή http://www.marketsite.gr/.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Κυπαρισσίων και αποψίλωση και εκρίζωση δένδρων στις περιοχές Τριποτάμου, Κυπαρισσίων και Καταρραχιάς, όπου θα εγκατασταθούν Φ/Β Πάρκα.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ 2023 Ε8
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/05/2023
ΑΔ: A123385
Συμπλήρωμα 1 17/05/2023
ΑΔ: A123502
Προϋπολογισμός: € 477.553 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης