ΔΛΚΜ 2023 Ε3 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ / ΤΗΛ: 2791025045 εσ. 33007
Υποβολή: “tenderONE” / cosmoONE
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/ ή https://www.marketsite.gr/.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες καθαρισμού ταινιοδρόμων μεταφοράς του Ορυχείου Χωρεμίου και ταινιοδρόμων αυλών λιγνίτη της ΔΛΚΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ 2023 Ε3
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/03/2023
ΑΔ: A122791
Συμπλήρωμα 1 20/03/2023
ΑΔ: A122910
Συμπλήρωμα 2 23/03/2023
ΑΔ: A122959
Προϋπολογισμός: € 72.674,40 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης