ΔΛΚΜ 2018 Ε5 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/05/2018 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2791025045 ΕΣΩΤ. 33134
Υποβολή: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασία προωθητή D9 και D6 για συνδρομή στις εργασίες λειτουργίας και υποστήριξης της εκμετάλλευσης του Ορυχείου της ΔΛΚΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ 2018 Ε5
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/04/2018
ΑΔ: A102919
Συμπλήρωμα 1 10/05/2018
ΑΔ: A102972
Προϋπολογισμός: € 80.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης