ΔΛΚΜ 2018 Ε4 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/05/2018 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ. 2791025045 ΕΣΩΤ. 33134, ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΗΛ. 2791025045, ΕΣΩΤ. 33260
Υποβολή: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευές από σκυρόδεμα στο Ορυχείο Χωρεμίου της ΔΛΚΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ 2018 Ε4
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/04/2018
ΑΔ: A102860
Προϋπολογισμός: € 77.250 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης