ΔΛΚΜ - 2018 Ε3 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/04/2018 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΥΡΕΤΣΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ τηλ.2791025045 εσωτ.33010 για τεχνικά θέματα ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τηλ 2791025045 εσωτ.33106
Υποβολή: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΛΚΜ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κοπή χόρτων σε αποκαταστημένες περιοχές της ΔΛΚΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ - 2018 Ε3
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/03/2018
ΑΔ: A102742
Προϋπολογισμός: € 24.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης