ΔΛΚΜ 2018 Ε2 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2018 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ +302791025045 ΕΣ 33007 ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ +302791025045 ΕΣ 33134
Υποβολή: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση 1.900.00 Μ3 αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ 2018 Ε2
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/03/2018
ΑΔ: A102653
Προϋπολογισμός: € 1.636.100 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ ΔΛΚΜ 2018 Ε2 (904) Λήψη