ΔΛΚΜ-1200103086 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 15/02/2024

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/03/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ/ 27910 25045 (ΕΣΩΤ.33195)
Υποβολή: CosmoOne/ Compare
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "CompareONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή μειωτήρα περιφοράς ανωδομής του Εκσκαφέα DAEWOO SOLAR 255 LC-V (KM 33) του Κλάδου Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-1200103086
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
09/02/2024
ΑΔ: A125511
15/02/2024
ΑΔ: A125512
Προϋπολογισμός: € 25.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης