ΔΛΚΜ 1200102627 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/02/2024

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/02/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ/ 2791025045 (33003)
Υποβολή: CosmoOne/CompareONE
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "CompareONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καρδιολογικές εξετάσεις των μισθωτών της ΔΛΚΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ 1200102627
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
01/02/2024
ΑΔ: A125389
09/02/2024
ΑΔ: A125453
Προϋπολογισμός: € 3.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης