ΔΛΚΜ-1200093417 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/05/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ε. Καζναφέρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.kaznaferis@dei.gr και για τεχνικά θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Λ. Σκιαδά με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση L.Skiadas@dei.gr
Υποβολή: https://www.cosmo-one.gr/ ή http://www.marketsite.gr/

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Υποβολή Προσφορών μέσω της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/ ή http://www.marketsite.gr/.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ετήσια Συντήρηση δύο (2) εκσκαφέων ΕΤΕΚΑ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-1200093417
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/04/2023
ΑΔ: A123319
Συμπλήρωμα 1 11/05/2023
ΑΔ: A123435
Προϋπολογισμός: € 84.316,90 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης