ΔΛΚΜ-1200093405 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.2791025045/33045
Υποβολή: http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "CompareONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D9T (Π61) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-1200093405
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/04/2023
ΑΔ: A123123
Προϋπολογισμός: € 22.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης