ΔΛΚΜ-1200090965 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/03/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κονταργύρη Δημήτρη, email: D.Kontargyris@dei.gr, τηλ. 27910 22151-52 εσ. 32220 και τεχνικές πληροφορίες από τον κ. Σκιαδά Λ., e-mail: L.skiadas@dei.gr, τηλ. 27910 22229, 25045 εσ. 33008
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «tenderONE» της εταιρείας «cosmoONE» του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-1200090965
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/03/2023
ΑΔ: A122746
09/03/2023
ΑΔ: A122812
Προϋπολογισμός: € 89.854,16 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Βεβαίωσης Επίσκεψης Λήψη