ΔΛΚΜ-1200090498.1 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/05/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/05/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κουρουνιώτης Ηλίας
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-1200090498.1
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 17/05/2023
ΑΔ: A123498
Προϋπολογισμός: € 16.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης