ΔΛΚΜ-1200089641 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/03/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/02/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κονταργύρης 2791022151 -8 εσ. 32220
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή http://eprocurement.dei.gr/pages/srm Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"tenderONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος Ηλεκτρονόμων Προστασίας Υποσταθμών Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΚΜ-1200089641
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/02/2023
ΑΔ: A122644
22/02/2023
ΑΔ: A122718
28/02/2023
ΑΔ: A122728
08/03/2023
ΑΔ: A122804
Προϋπολογισμός: € 43.530,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης