ΔΛKΜ-1200089478 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/02/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/02/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΥ, ΤΗΛ.2791022151 & ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΛΙΑΚΑ, ΤΗΛ.2791025157
Υποβολή: http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr
Τα Τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 6.3KV ΤΥΠΟΥ SIEMENS 3AC 5666-3/2500A ΜΟΝΑΔΟΣ IV

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛKΜ-1200089478
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/01/2023
ΑΔ: A122322
08/02/2023
ΑΔ: A122554
Προϋπολογισμός: € 40.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης