ΑΗΣΜ 5-1200104123 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/03/2024

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/04/2024 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: ‘’compareONE’ - www.cosmo-one.gr ή www. marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια φύλλων αλουμινίου για ανάγκες μονώσεων της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ 5-1200104123
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/03/2024
ΑΔ: A125836
29/03/2024
ΑΔ: A125862
Προϋπολογισμός: € 5.806,35 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης