ΑΗΣΜ-1200106883 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/06/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος, τηλ. 27910 39286, email D.Kontargyris@ppcgroup.com
Υποβολή: πλατφόρμα “tenderOne” της εταιρείας cosmoONE
Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Σταθμό είτε από τον κ. Ι. Στρατή στη διεύθυνση i.stratis@ppcgroup.com και τηλ. 2791039278 είτε από την κα. Μ. Κόντου στη διεύθυνση m.kontou@ppcgroup.com και τηλ. 2791039280.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές υπηρεσίες Λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΛΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200106883
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/06/2024
ΑΔ: A126291
Προϋπολογισμός: € 66.973,93 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης