ΑΗΣΜ-1200106594 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/05/2024 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ. Κονταργύρης email: D.Kontargyris@ppcgroup.com, τηλ 27910 39286 & κα Α. Δημακοπούλου, email : a.dimakopoulou@ppcgroup.com, τηλ. 27910 39284
Υποβολή: https://www.cosmo-one.gr/ ή https://www.marketsite.gr/

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/ ή https://www.marketsite.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Τοποθέτηση δαπέδου και κασώματος ντουλάπας στο διαμέρισμα Γ2 της πολυκατοικίας Νο1 του εξωτερικού οικισμού του Κλάδου ΑΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200106594
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 1.605 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης