ΑΗΣΜ-1200105638 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/04/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος, D.Kontargyris@ppcgroup.com, 2791039286
Υποβολή: πλατφόρμα "compareONE” της εταιρείας "cosmoONE"
Τεχνικές πληροφορίες και Βεβαιώσεις επίσκεψης, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εντός των παραπάνω προθεσμιών) από τον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης,(κ. Καρακούλα Α.), τηλ. 27910-39282.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κοπή - αποψίλωση χόρτων & βάτων, κοπή ή κλάδεμα δέντρων, στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200105638
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 14.590 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης