ΑΗΣΜ-1200103822 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/02/2024

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, τηλ 27910 39284, email : a.dimakopoulou@dei.gr
Υποβολή: Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/ ή https://www.marketsite.gr/.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Τετράμηνη (4μηνη) μίσθωση τριών (3) επιβατικών οχημάτων ως εργαλείο εργασίας (tool cars) για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200103822
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 26/02/2024
ΑΔ: A125590
Προϋπολογισμός: € 5522 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης