ΑΗΣΜ-1200102132 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2024

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος, τηλ. 27910 39286 / mail D.Kontargyris@dei.gr
Υποβολή: “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι ο Τομέας Διοικητικοοικονομικού του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΛΜ, Τ.Κ 22 200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας τηλ. 27910 39286. Πληροφορίες σχετικά με την Διαδικασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εντός των παραπάνω προθεσμιών) από τον κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτριο, με επικοινωνία στα 27910 39286 ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση D.Kontargyris@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά υλικών από Αθήνα-Πειραιά προς Μεγαλόπολη & αντίστροφα για τον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης, τον ΑΗΣΜ 5 και τη ΔΛΚΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200102132
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/02/2024
ΑΔ: A125572
05/03/2024
ΑΔ: A125668
Προϋπολογισμός: € 70.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης