ΑΗΣΜ-1200100670 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/12/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/12/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτριος, 27910 39286
Υποβολή: tenderONE
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/ ή http://www.marketsite.gr/. Πληροφορίες σχετικά με την Διαδικασία και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εντός των παραπάνω προθεσμιών) από τον κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτριο, με επικοινωνία στα 27910 39286 ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση D.Kontargyris@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες στο Εστιατόριο του Κλάδου ΑΗΣΜ & του ΑΗΣΜ 5

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200100670
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/11/2023
ΑΔ: A124979
05/12/2023
ΑΔ: A125035
Προϋπολογισμός: € 65258,96 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης