ΑΗΣΜ-1200098245 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/09/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος, με επικοινωνία στα 27910 39286 ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση D.Kontargyris@dei.gr
Υποβολή: “tenderONE" της εταιρείας "cosmoONE"
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας "cosmoONE" του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/ ή http://www.marketsite.gr/.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες στον Πύργο Ψύξεως και στο Μηχανοστάσιο κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης (Οκτώβριος - Νοέμβριος του 2023) της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΛΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200098245
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/09/2023
ΑΔ: A124350
20/09/2023
ΑΔ: A124430
25/09/2023
ΑΔ: A124463
Προϋπολογισμός: € 20.269,78 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης