ΑΗΣΜ- 1200093397 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/05/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κόντου Θεοδώρα, τηλ.2791022151/32611 & Τεχνικά Θέματα Αν. Ροζολής, τηλ. 2791025157/3115
Υποβολή: http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Χάλυβας – Δοκοί – Φύλλα – Λάμες Διαφόρων Διαστάσεων Μονάδας IV

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ- 1200093397
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/04/2023
ΑΔ: A123232
Προϋπολογισμός: € 19.288,29 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης