ΑΗΣΜ-1200092441 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/03/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΥ ΤΗΛ.2791022151/32611 & ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2791025157/31109
Υποβολή: https://www.cosmo-one.gr ή https://www.marketsite.gr
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr ή https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΜΕΕE ΜΟΝ. IV

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200092441
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/03/2023
ΑΔ: A122965
Προϋπολογισμός: € 15.172,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης