ΑΗΣΜ-1200092197 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/04/2023

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/05/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΥ, ΤΗΛ.2791022151/32611 & ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΖΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΗΛ.2791025157/31105
Υποβολή: https://www.cosmo-one.gr ή https://www.marketsite.gr
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr ή https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΥΛΩΝ ΜΟΝ. IV

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200092197
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/03/2023
ΑΔ: A123018
12/04/2023
ΑΔ: A123170
28/04/2023
ΑΔ: A123303
Προϋπολογισμός: € 24.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης