ΑΗΣΜ-1200088858 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/04/2023 - 13:55

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θεοδώρα Κόντου, τηλ. 2791022151/32611 & τεχνικά θέματα Ροζολής Αναστάσιος τηλ.2791025157/311105
Υποβολή: https://www.cosmo-one.gr ή https://www.marketsite.gr
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr ή https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ (ΤΥΜΠΑΝΑ) ΑΞΟΝΩΝ ΜΥΛΩΝ ΜΟΝ IV

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ-1200088858
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 25.412 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης