1200003093 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/02/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κονταργύρης Δ. & Βαρουτάς Ι. τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32220 & 32688, Τεχ. Πληροφορίες κ. Σ. Χ. Ισκάκης & κα Μ. Κόντου 2791022151 εσωτ. 32232, fax 27910 24392
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200003093
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/02/2020
ΑΔ: A114669
25/02/2020
ΑΔ: A114749
Προϋπολογισμός: € 103.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης