112.ΛΜ.O.-011 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/03/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΡΓΥΡΗ τηλεφωνικά 2791025045 εσωτ.33145) ή με τηλε- μοιοτυπία (+30 2791025501)
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των ορυχείων της ΛΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΛΜ.O.-011
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/02/2019
ΑΔ: A107237
Προϋπολογισμός: € 149.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης