112.ΛΜ.O.-010 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΖΕΥΓΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τηλεφωνικά 2791025045 εσωτ.33229) ή με τηλε- μοιοτυπία (+30 2791025501).
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ Τ/Δ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΧΩΡΕΜΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΛΜ.O.-010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/02/2019
ΑΔ: A107236
Προϋπολογισμός: € 73.253 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης