112.ΛΜ-O.025 (1200003045) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/02/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Πάντσου Αθηνά & κ. Σκιαδά Λυκούργο τηλ. 27910 25045-48 εσωτ. 33007, 33008, fax 27910 24564
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή ραούλων Ταινιοδρόμων

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΛΜ-O.025 (1200003045)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/02/2020
ΑΔ: A114659
Προϋπολογισμός: € 55.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης