112.ΛΜ-O.022 (1200002637) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/11/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ & τον κ. ΣΚΙΑΔΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις Α.Pantsou@dei.com.gr L.Skiadas@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910-24564).
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΛΜ-O.022 (1200002637)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/11/2019
ΑΔ: A112352
Προϋπολογισμός: € 179.821,75 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης