112.ΛΜ-O.019 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/01/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΣΚΙΑΔΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, 2791025045, εσ. 33008
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 08/01/2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ (ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών και ώρα 14:00 μμ).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συγκολλήσεις Ιμάντων Μηχανημάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΛΜ-O.019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/12/2019
ΑΔ: A113512
Προϋπολογισμός: € 154.729,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης