112.Λ.Μ-O.015 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/07/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κο Σκιαδά Λυκούργο 2791025045-48/εσωτ.. 33008.
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολής Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων UNIMOG

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.Λ.Μ-O.015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/06/2019
ΑΔ: A109775
Προϋπολογισμός: € 350.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης